Prekių garantijos ir grąžinimas

 • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7(septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. 

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildyti grąžinimo dokumentą (dokumentą parsisiųskite paspaudę ČIA).

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Vilnius Vilkpėdės10 darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis.  

 1. Jeigu mūsų internetinėje parduotuvėje įsigijote nekokybišką prekę, ją galite grąžinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
 2. Kliento prašymas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją. Pagal LR Ūkio ministro įsakymą, „DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS“ 
 3. Dovanodami sidabro ar aukso papuošalą, būkite iš anksto tikri, kad žmogus, gausiantis šią dovaną, nėra alergiškas kuriam nors iš tauriųjų metalų ar jų lydinių! Kitaip, įsigijus dovaną, o vėliau norint ją grąžinti, pretenzijos dėl alerginių reakcijų nebus pagrįstos

Pirkėjo asmens duomenų politika

3.1. Asmens duomenų tvarkymas

 • Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje. 

3.2. Asmens duomenų šaltiniai

 • Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, paliekant komentarus, užduodant klausimus.

3.4. Asmens duomenų teikimas

 • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

3.5. Asmens duomenų saugojimo terminas

 • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. 

4. Pirkimo sutartis

 • 4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka arba pateikia užsakymą savo suformuotam prekių krepšeliui.

5. Pirkimo sutarties nutraukimas

 • 5.1. Pirkėjas, nutraukęs sutartį po jos sudarymo ir atsisakęs priimti prekę po jos išsiuntimo jam, turi kompensuoti nuostolius, kuriuos patyrė Pardavėjas, tai yra faktines persiuntimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas privalo kompensuoti  ir siuntos grąžinimą atgal į Pardavėjo parduotuvės sandėlį.

6. Pirkėjo atsakomybė

 • 6.1. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už savo veiksmus, atliktus naudojantis www.euro-toys.lt internetine parduotuve.
 • 6.2. Pirkėjas neturi teisės apsipirkti internetinėje parduotuvėje  www.euro-toys.lt jeigu jis (Pirkėjas) nėra susipažinęs su taisyklėmis. Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su puslapio taisyklėmis, jei jis, atlikdamas užsakymą, pažymi varnelę ties punktu „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”.

7. Puslapio taisyklių keitimas

 • 7.1. Atsiradus naujoms internetinės parduotuvės www.euro-toys.lt taisyklėms, jos įsigalioja iškart po jų paskelbimo ir galioja abiem šalims vykdant veiklą šiame tinklalapyje nuo naujų taisyklių įsigaliojimo.

8. Pardavėjo teisės

 • 8.1. R.Baltrūno įmonė pasilieka teisę keisti puslapio informaciją; riboti registraciją kenkėjiškiems klientams ir patraukti juos į teisinę atsakomybę.

Gaminių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

1. Prekių kokybės garantija

 • Visi www.euro-toys.lt“ parduodami gaminiai turi Lietuvos/ar kitos eu valstybės prabavimo rūmų įspaudą su gaminį atitinkančia praba. Pardavėjas garantuoja, kad visi gaminiai yra nauji ir jų kokybė atitinka Lietuvos Respublikos nustatytus standartus, tai yra prekinės išvaizdos, nebuvo dėvėti ar kitaip naudoti pagal paskirtį.